EmiCode1PLUS

EMICODE to europejski system kontroli jakości, który pozwala przyznawać certyfikaty nowoczesnym, nierozpuszczalnikowym, przyjaznym zdrowiu a zarazem środowisku produktom budowlanym. Znak ten jest zastrzeżony przez niemiecki instytut GEV, który szczegółowo określił, jakim badaniom poddane są poszczególne produkty budowlane, a następnie dokładnie je klasyfikuje.

 

Wyróżnia się trzy klasy produktów:

  • EMICODE EC1 – „bardzo słabo emitujące”
  • EMICODE EC2 – „słabo emitujące”
  • EMICODE EC3 – „emitujące”

Produkty oznaczone EMICODE® EC1 które po dokonaniu gruntownych badań sklasyfikowano jako „bardzo słabo emitujące”zapewniają najwyższą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń , a także nie posiadają negatywnego  wpływu na  zdrowie ludzi  czy stan środowiska naturalnego.
Stosując produkty oznaczone EMICODE® EC1, klienci mają pewność, że szkodliwe lotne związki organiczne nie wpłyną negatywnie na ich zdrowie.

My jako firma Cerwis stosujemy wyłącznie produkty oznaczone EMICODE’em  EC1